THE SLUGS | 2012

Йоханнес Артинян - Скулптурни инсталации

url:

http://slugs.artinyan.net/

ЗАДАЧА:

Уеб концепция, фотография, уеб дизайн, уеб разработка. Проектът The SLUG е самоиницииран уебсайт от Йоханнес Артинян / I-Creativ Studio. Той включва пет скулптурни инсталации: The Pastadont, The Clamosaur, The Lycrodon The Wormorapsis и The Slugopotamus. Сайтът показва макети на обектите, включени в инсталациите и възможните решения за околната среда. Действителните инсталации ще бъдат изпълнени след 2013 г.

Технология:

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.

Клиент:

Собствен проект / арт проект.

Участия и награди:

Design Licks - SOTD | Straightline™_bookmark - editor picks | French Design Index - WOTD | cssreel - WOTD | quandtnet.de | linkage - SOTD | Dejavu Mag - SOTD | web.2008php.com | sj63.com | bestwebdesignaward.com | www.csswinner.com | cssdesignawards.com | html-five.net | gooddesignweb.com | pixelgangster.de | fubiz.net | css-showcase.com |

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти