Тютюневият град - лого | 2015

Тютюневият град - лого, брандинг и фотография

За проекта „Тютюневият град"

Проектът „Тютюневият град" е част от програмната платформа „Трансформиране" на програмата „Пловдив-Заедно", която е посветена на промяна на града и хората чрез градско развитие и обучение. В нея се стимулира участието, артистичните намеси в градското пространство, интересът към забравени и изоставени райони, дебатът. Въпреки фокусът върху локални спецификии проблеми, проектът повдига дискусия на по-широка основа, касаеща съвременния живот на архитектурното наследство, неговото реставриране, съхранение и функции, както и поначало включването на общественото пространство в културни активности.

Клиент - Общинска фондация „Пловдив 2019"

Общинска Фондация „Пловдив 2019" е неправителствена организация с идеална цел, учредена през 2011 г. по решение на Общински съвет – Пловдив. Основна цел през изминалите години е подготвка в кандидатурата и избиране на. Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Ръководи се от 9-членен Управителен съвет и Изпълнителен директор. Към фондацията функционират Обществен съвет, председателстван от кмета на Община Пловдив, и Контролен съвет, който осъществява надзор върху дейността на организацията.

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти