Повредено време | 2016

Интерактивен 3Д уеб експеримент

URL

http://corrupted-time.artinyan.net

Роля:

концепция, анимация, дизайн и уеб разработка

Описание:

За нас е от особена важност да сме в крак с най-новите уеб технологии. Да експериментираме с новостите. Проектът „Повредено време" e техническо и визуално предизвикателство целящо да създаде интерактивно триизмерно пространство. Алтернативната навигация позволява лесен преход между 8 различни сцени.
Проектът е специално замислен за максимална адаптивност и ползваемост на мобилни устройства.
„Повредено време" ( „Сorrupted Time" ) предизвика очакван интерес от световната уеб общност и получи признание и редица награди. По важните от тях са: „Honorable Mention" от AWWWARDS,"Special Kudos" от CssDesignAwards,"Site du jour" от FrenchDesignIndex, "Featured of the Day" от CssLight и др.

Технология:

HTML5, CSS3, JavaScript, WebGL, PHP.

Клиент:

Собствен проект / арт проект

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти