ФА | Тракия 2021

Сайт на ансамбъл „Тракия"

url

https://trakia-ensemble.org/bg/

Проекта:

Ансамбъл „Тракия" ни се довериха отново след, като предишния им сайт (направен през далечната 2008) също беше наше дело. Той бе „шедьовър" от ерата на флаш дизайна. Този проект донякъде е показателен за еволюцията на стила ни. Използвахме на „променливи" шрифтове (Variable fonts). Това ни позволи много по-гъвкаво да търсим баланса между добра четимост, йерархична структура и графика. Композицията на интерфейса е базирана на модулна решетка. Обърнахме особено внимание на асиметричните елементи, микро анимациите и плавното превъртане на страницата със премерен паралакс ефект. За проекта използваме контрастна монохромна цветова схема. Постпродукцията на водещите изображения ги прави важна част от цялостното графично въздействие. Специално създадената система за управление на съдържанието дава възможност за пълен контрол. Обучените от нас администратори на проекта могат да „създават" различни по вид интерфейси на базата на комбиниране на отделни сегменти-модули.

Ползвани програмни езици:

CSS3 HTML 5 JavaScript (ECMA-6) Laravel 7 PHP .

Клиента:

От основаването си през 1974 г. ФА "Тракия" е новатор в музикалните и танцови форми, като нито за миг не прекъсва връзката на съвременното изкуство с дълбоките корени на българския фолклор, обреди и легенди. Спектаклите на Ансамбъла излизат от рамките на традиционните концерти и по един блестящ начин разкриват огромното фолклорно богатство на България от всички етнографски области.

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти