Arbitrage | 2007

Агенция за пазарни проучвания Уебсайт

РОЛЯ:

уеб концепция, уеб дизайн, уеб разработка

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Представителен уебсайт за Арбитраж - агенция за пазарни проучвания и консултации. Концепцията за проекта, изображенията, ползвани за интерфейса, дизайнът и разработката на уеб сайта са дело на I-Creativ Studio.

ТЕХНОЛОГИЯ:

XHTML, CSS2, Flash / AS2, XML, JavaScript

КЛИЕНТ:

Arbitrage - агенция за пазарни проучвания, София.

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти