Юрий Гагарин АД | 2014

Юрий Гагарин ад – корпоративен сайт

URL:

http://gagarin.eu

РОЛЯ:

уеб сайт концепция, уеб дизайн, уеб разработка

ЗАДАЧА:

Дейността на акционерното дружество Юрий Гагарин покрива широк спектър от продукти и услуги, които трябва да бъдат представени в корпоративния им сайт. Едновременно с това, проектът е инструмент, чрез който акционерите на дружеството се осведомяват за текущото му състояние, предстоящи събития, имат лесен достъп до финансовите фирмени отчети. Сложността на проекта се състоеше в това различно по характер и цели съдържание, което трябваше да бъде обединено и максимално добре организирано. Както всичките ни проекти напоследък и този е с адаптивен дизайн, правещ сайта достъпен на всякакъв род клиентски устройства.

ТЕХНОЛОГИЯ:

HTML5, CSS3, JavaScript, php, MySQL

КЛИЕНТ:

Юрий Гагарин АД разполага с една от най- значимите, като капацитет и качество печатни бази на Балканите. Капацитетът на предприятието позволява преработка на над 1500 тона картон и хартия на месец. Юрий Гагарин АД е също така водещ производител на филтри за цигари. Това е едно от първите акционерни дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на Българската фондова борса

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти