АДИГ ЕООД | 2014

АДИГ ЕООД – Корпоративен сайт

URL:

http://adig.bg/

РОЛЯ:

уеб сайт концепция, уеб дизайн, уеб разработка

ЗАДАЧА:

Корпоративният сайт на АДИГ представя богата информация за фирмата, нейния екип и основната част от партньорите 'и. Партньорите на компанията са водещи световни производители на продукти за производство и съхранение на вино.Те са представени в сайта с подробна информация. Сайтът запознава клиентите на фирмата с новостите във винопроизводството. Важен елемент от проекта са динамичните протоколи за винификация, които позволяват на посетителите на сайта да изчислят необходимите им суровини и материали за производство на зададено от тях количество вино. Сайтът е с адаптивен дизайн, като цялата му функционалност е достъпна на всякакъв род клиентски устройства.

ТЕХНОЛОГИЯ:

HTML5, CSS3, JavaScript, php, MySQL

КЛИЕНТ:

АДИГ ЕООД е основана през 1993 год. Първоначално фирмата е насочена към дистрибуция на продукти за производство на вино от водещи световни производители. Освен тази дейност фирмата извършва и консултации и организира такива в областта на лозарството и винарството от френски и италиански специалисти.

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти