"Пътят" | 2018

Лого и визуална концепция за научна програма

Описание:

Лого, цветова схема, графична концепция.

Клиент

Екип на Пловдивския университет катедра етнология. Проект свързан с проучване на каракачанската общност.

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти