Open Art Files | 2018

Open Art Files - Платформа за популяризиране на българското съвременно изкуство

url:

https://openartfiles.bg

Проектът

Сайтът "Open Art Files" е част от проекта "Open Art Files: Теми, Хора, Пространства, Документи в българското съвременно изкуство", който се стреми да популяризира българското съвременно изкуство в България и чужбина. Проектът е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Платформата има за цел да реши един съществен проблем в съвременната българска арт сцена - липсата на централизиран архив и база данни. В проекта са представени хората (артисти, куратори, галеристи, критици и тн.), места (галерии, медии, организации и тн.), и документи (снимки, каталози, видеа и тн.). Задачата на сайта е и да съдържа раздел със специално създадени тематични критически текстове. Идеята е съдържанието да се обновява и допълва. Да създаде все по-пълна картина на процесите, основните проблеми, артистите и събитията в областта на българските визуални изкуства.

Решението

Нашето студио трябваше да намери решение на много предизвикателства. Най-напред ние се концентрирахме върху организацията на съдържанието. За максимална гъвкавост създадохме информационна архитектура от възможно най-плосък тип. Изискване към проекта бе и да има специален панел, чрез който поканени автори да могат да качват информация и ресурси. Всеки един ресурс бе квалифициран и описан в създадения от нас модул. Системата за търсене в проекта позволява на посетителите не само да стигнат до желаната от тях информация, но и да получат структурирани по раздели резултати. По отношение на дизайна и фронт-енд програмиране предизвикателствата не бяха по-малко. Трябваше да намерим решение, което да бъде от една страна изчистено и „дисциплиниращо", а от друга да даде възможност за персонализация на всяка отделна страница. Разработихме гъвкава адаптивна решетка на интерфейса за да е удобен на всички възможни устройства.

Резултата

Резултата от работата ни е съвременен продукт, който съчетава научни и артистични функции. Съвременното българско визуално изкуство има вече своята онлайн сцена, която ще се допълва, актуализира и разширява. Този продукт служи еднакво добре както на артисти и организатори, така и на научни работници и анализатори. Това е платформа и за реклама и образование. Тя дава възможност и на самите артисти да се съпоставят в контекста на локалните и световни процеси. Сайтът бе посрещнат изключително положително от професионалната общност още преди официалната си премиера. А интереса от страна на тази професионална общност и публиката е една от гаранциите за успеха на проекта.

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти