Art. No Borders. | 2020

Art. No Borders. – сайт за изложба на съвременно изкуство

url:

https://week2019.arttoday.org/bg/

Проектът

"Art. No Borders. Пловдив." е името на 25-тото издание на една от най-престижните прояви на визуално изкуство в България - „Седмицата на съвременното изкуство – Пловдив". Изложбата представя международно признати художници от Европа, САЩ и Япония, чиито творби се занимават с въпросите на същестуванието ни в днешния ден: кои сме ние, хората на 21-вия век, накъде отиваме и в състояние ли сме, жертвайки част от сегашния си комфорт, да запазим цивилизацията за бъдещите поколения? Пряката цел на сайта бе да документира тази значителна проява. Задачата само привидно изглеждаше рутина. Трябваше да намерим графичен код, който да хармонира с визуалния материал и да носи определен емоционален заряд без да бъде самоцелен.

Решението

Както винаги започнахме с организацията на съдържанието. Ползвахме информационна архитектура от възможно най-плосък тип. Обърнахме особено внимание на типографията и след множество експерименти се спряхме на един относително новаторски подход. Той се състои в ползването на така наречените „променливи шрифтове"( Variable Fonts). Постигнахме оптимална четимост без това да е за сметка на естетиката на проекта. Ние разработваме и ползваме собствена решетка за изграждане на интерфейс. За този проект „смесихме" два принципа на изграждане. Това ни позволи да създадем асиметричен графичен ритъм. Тази асиметрия се подсилва и от ефекта на забавено скролиране на определени елементи при десктоп устройства. „Корицата" на проекта повтаря до голяма степен графиката на поканата за изложбата. Анимацията на „корицата" се изпълнява в реално време на случаен принцип. (не е предварително рендерирана). Сметнахме за ненужно да създадем система за управление на съдържанието. Проекта не се предвижда да се променя често и в голям обем. За бек-енда на проекта ползвахме Lumen - PHP Micro-Framework на Laravel.

Резултата

За да се оцени работата ни трябва да се вземе предвид спецификата на съвременното визуално изкуство. Артистите работещи в тази област често ползват изразни средства и методи, които правят произведенията им напълно „зависими" от времето и пространството на тяхното експониране. Документацията на този тип прояви е единствената възможност за тяхното „съществуване в определения контекст" и след края на изложбите. Едновременно с това проектът успява да създаде и една цялостна и обобщена картина на проявата. Това е четвъртия проект на нашето студио свързан с проявите на Европейска столица на културата, Пловдив 2019.

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти