Contextus | 2022

Contextus - Временни артистични намеси в публична среда

url:

https://week2021.arttoday.org/bg

Събитието

Седмицата на съвременното изкуство е проект на Сдружение 'Изкуство днес'. От 1995г. тези прояви са сред най-значимите събития в артистичния живот в България.

ПРОЕКТЪТ

CONTEXTUS включва серия от арт инсталации и акции на съвременни артисти, реализирани в Пловдив през 2021 г. Проектът не цели да вкара авторите в тесни формални или концептуални рамки. Целта е артистите да развият проектите си в контекста на публичното пространство (архитектурно, социално и времево). Латинската дума CONTEXTUS, която най-общо може да се преведе 'връзка, съгласуваност', илюстрира търсената в проекта взаимообвързаност между среда (като архитектурна и социална даденост) и намеса-изкуство.

I-Creativ студио - уеб дизайн и разработка
проекти